20 Tháng Tư, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Hiện tượng của ngành tôm: Công ty kín tiếng xuất khẩu gần 300 triệu USD, EPS 108.000 đồng, lợi nhuận năm 2020 cao hơn cả vua tôm Minh Phú

Công ty cổ phần Thuỷ sản Sóc Trăng (Stapimex) đã trở thành “hiện tượng” của ngành tôm khi có kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2020.

Theo đó, năm 2020 sản lượng thành phẩm công ty sản xuất được hơn 24.320 tấn, vượt 24% so với kế hoạch và tăng 31% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu đạt 296 triệu USD (gần 7.000 tỷ đồng), vượt 48% kế hoạch năm và tăng 45% so với năm 2019.