21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

FLC GAB đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ trong 2021, đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch

Doanh thu 2020 vượt mục tiêu

Báo cáo trước cổ đông, lãnh đạo FLC GAB cho biết, năm vừa qua, ngành bất động sản, xây dựng là những lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ bởi dịch Covid-19. Nhiều dự án trọng điểm tạm dừng thi công đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cầu của thị trường vật liệu xây dựng.

Kết thúc năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của FLC GAB vẫn ghi nhận những kết quả tích cực, với tổng doanh thu đạt 353,9 tỷ đồng, đạt trên 108% kế hoạch năm và tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,2 tỷ, đóng góp ngân sách nhà nước gần 400 triệu đồng. Tổng tài sản của FLC GAB đến cuối 2020 đạt gần 224 tỷ đồng, tăng trên 14% so với hồi đầu năm.

Cũng theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tính đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế lũy kế của FLC GAB đạt 23,6 tỷ đồng, chiếm 17,1% vốn điều lệ công ty.

Với kết quả kinh doanh trên, Đại hội cổ đông FLC GAB đã thông qua tờ trình về việc chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu dành cho toàn bộ cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chi trả là 8% trên vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức sẽ được tiến hành trong năm 2021 khi FLC GAB hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.