21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Decom Holdings và Kardiachain ký kết Thỏa Thuận Hợp tác chiến lược phát triển Blockchain

Nội dung thỏa thuận ký kết liên quan đến hợp tác chiến lược trong đầu tư liên kết các lợi ích kinh tế giữa hai bên và phát triển cộng đồng blockchain. Hai bên sẽ thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh và phát triển, cùng nhau hướng đến mục tiêu tối ưu hóa năng lực cốt lõi của mỗi bên nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Blockchain mạnh mẽ tại Việt Nam và quốc tế.

Theo thỏa thuận, Decom Holdings là nhà đầu tư chiến lược, tham gia tái cấu trúc hệ thống tài chính, cấu trúc vốn và hệ thống hóa các sản phẩm, dịch vụ của KardiaChain tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu. Thay đổi mô hình các nhóm công ty hệ sinh thái của KardiaChain thành những đơn vị có hướng tăng trưởng nhanh nhất dựa trên các lợi thế cạnh tranh đứng đầu trong công nghệ ở quy mô Việt Nam và khu vực. Chuyển đổi mô hình các công ty công nghệ thành các công ty bền vững thoả mãn các tiêu chuẩn pháp lý có tính quốc tế cao nhất có thể.

Hai thành viên sáng lập KardiaChain ông Huy Nguyễn và ông Trí Phạm trở thành cổ đông chiến lược của Decom Holdings và chịu trách nhiệm phát triển hệ thống công nghệ của Decom Holdings và hỗ trợ các công ty thành viên của Decom Holdings.

Đồng thời với thế mạnh về giải pháp công nghệ blockchain, các sáng lập viên KardiaChain sẽ đưa ra chiến lược phát triển các giải pháp và dịch vụ ứng dụng blockchain. Các giải pháp này sẽ cung cấp tính bảo mật cao; nâng cao hiệu quả, tính minh bạch; giảm chi phí và đảm bảo các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng blochchain sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp tiếp cận với qui mô rộng hơn cùng với sự hỗ trợ của Decom Holdings.