24 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

D2D: Ghi nhận doanh thu bán dự án Khu dân cư Lộc An, quý 3/2021 lãi cao gấp 2,5 lần cùng kỳ với 86 tỷ đồng

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) vừa công bố BCTC quý 3/2201 với doanh thu thuần gần 147 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu đến từ doanh thu từ dự án Khu dân cư Lộc An chiếm gần 136 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 109 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần con số quý 3/2020/

Về hoạt động tài chính, do lãi từ tiền gửi và cho vay trong kỳ giảm mạnh chỉ đạt hơn một nửa so với cùng kỳ khiến doanh thu giảm mạnh. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế quý 3 của D2D vẫn gấp 2,5 lần cùng kỳ lên mức 86 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu D2D tăng từ mức 212 tỷ lên 344 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ bằng 1/3 cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 5% lên hơn 194 tỷ đồng.