21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Chủ tịch khẳng định “Ai bỏ KBC sau này ôm hận”, vì đâu Dragon Capital vẫn mạnh tay chốt lãi?

Tại đại hội cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC), Chủ tịch Đặng Thành Tâm không dưới 3 lần nhắc tên “anh Điền”: “Xin phép quý vị cổ đông chờ anh Điền phát biểu”.

Ông Vũ Hữu Điền là Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư Công ty Dragon Capital, Giám đốc phụ trách quỹ VEIL, quỹ quản lý danh mục cổ phiếu có giá trị gần 2,3 tỷ USD là cổ đông lớn của Kinh Bắc từ đầu năm 2021.

Trong vòng 2 tháng, nhóm các quỹ của Dragon Capital bao gồm cả VEIL mua vào liên tục cổ phiếu KBC, tổng khối lượng mua vào 9.246.900 cổ phiếu. Tại thời điểm tháng 3/2021, tỷ lệ sở hữu của nhóm Dragon Capital tại KBC là 47.052.900 cổ phiếu, tương đương 10,01% cổ phần tại Kinh Bắc.