21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Quy định dành đất trong dự án nhà ở thương mại để xây nhà ở xã hội: Doanh nghiệp địa ốc nói gì?

Quy định còn nhiều “bất cập”

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có báo cáo rà soát và đề xuất quy định tất cả dự án nhà ở thương mại đều phải dành một phần diện tích đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

Trong đó, HoREA cho rằng, tại khoản 2 điều 5 (mới) Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định “chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20%” để làm nhà ở xã hội đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5ha tại các đô thị loại II và loại III, là không phù hợp trái với khoản 2 điều 16 Luật Nhà ở quy định “tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

Khoản 5 điều 13 Luật Nhà ở 2014 quy định: “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở”.

Lý giải về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nhận định, Luật Nhà ở 2014 chỉ có một cách hiểu đúng, đó là tất cả các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III và các đô thị còn lại đều phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ, hoặc UBND cấp tỉnh.

Chính vì thế nên điều 5 (cũ) Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã quy định đúng, khi yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại “không phân biệt quy mô diện tích đất”, tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, điều 5 (mới) Nghị định số 100/2015/NĐ-CP không còn sử dụng cụm từ “không phân biệt quy mô diện tích đất” và lại quy định dự án nhà ở thương mại “nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án”.

“Có nghĩa là các dự án nhà ở thương mại dưới 2ha, hoặc dưới 5ha nêu trên thì không phải thực hiện nghĩa vụ dành một phần diện tích đất ở dự án để phát triển nhà ở xã hội, nên không phù hợp trái với Luật Nhà ở, quy định này lại gây ra tình trạng không công bằng giữa các dự án nhà ở thương mại”, ông Châu Lý giải.