18 Tháng Tư, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Phát Đạt gia tăng tốc độ và tính bền vững với quy mô tập đoàn

Theo công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vừa được Phát Đạt tổ chức vào cuối tuần qua, Tập đoàn Phát Đạt được phát triển trên nền tảng là Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt với lĩnh vực cốt lõi là BĐS dân dụng. Các thành viên khác của Tập đoàn là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt (được thành lập từ 08/2020) và một thành viên mới dự kiến được triển khai trong năm 2021 về lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt, cho biết chiến lược phát triển tập đoàn nằm trong định hướng nhất quán về tăng trưởng tốc độ và bền vững mà doanh nghiệp này đã xác định. Theo đó, các lĩnh vực kinh doanh mới sẽ góp phần bồi đắp nền tảng cho doanh nghiệp, đặc biệt là tạo nên sự vững vàng về tài chính khi đóng góp nguồn doanh thu lớn, ổn định và dài hạn bên cạnh sự tiếp tục lớn mạnh của mảng BĐS dân dụng.

Các báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy năm 2020, mảng BĐS dân dụng của Phát Đạt tiếp tục đạt được mức tăng trưởng mang tính đột phá ngay cả trong bối cảnh rất khó khăn của thị trường chung. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1.540,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.220,25 tỷ đồng, tương ứng tăng tăng 39,3% và 39,6% so với năm 2019.

Đà tăng trưởng này khiến Phát Đạt quyết định tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tích lũy của kế hoạch 05 năm (2019-2023) từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng bình quân hằng năm của giai đoạn này là 51%. Đây là chỉ tiêu cho riêng mảng BĐS dân dụng.

Chỉ riêng trong năm 2020, giá cổ phiếu PDR tăng 139%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của Công ty vượt mốc 1 tỷ USD vào đầu 02/2021 và chạm đến mức 1,15 tỷ USD vào thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt, bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vào tháng 01/2020 và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13% vào tháng 06/2020. Đồng thời, Công ty cũng đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% vào tháng 11/2020. Vào ngày 19/03/2021, tiếp tục thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã quyết định chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2020 với tỷ lệ 11,7% và dự kiến sẽ thực hiện chi trả vào quý 02/2021.

Trong định hướng cho năm 2021, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Phát Đạt là 2.335 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với quỹ đất đã có trên 459 hecta, tọa lạc trên những vị trí đắc địa tại các đô thị đang phát triển mạnh, mảng BĐS dân dụng của Phát Đạt đã được chuẩn bị sẵn kế hoạch khả thi cho 5 năm tới và đã chắc chắn mức lợi nhuận cho ít nhất đến năm 2023.