24 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Hơn 11.600 tỷ chảy vào các khu công nghiệp Bình Định trong năm 2020

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định đã nỗ lực, chủ động trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bậc là công tác quản lý quy hoạch, xây dựng; bảo vệ tài nguyên môi trường; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xúc tiến thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng tái định cư đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh trong khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp như: dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1, Nhơn  Hội 2, Khu Công nghiệp Becamex Bình Định và 4 khu tái định cư – dân cư tại khu kinh tế Nhơn Hội, khu nghỉ dưỡng Allia, khu vui chơi giải trí Tini Dream.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, kết quả thu hút vốn đăng ký đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các khu công nghiệp (KCN) trong năm 2020 là 11.648 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện khoảng 2.355 tỷ. Trong đó, tại KKT Nhơn Hội, đến nay có 101 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 84.517 tỉ đồng, vốn thực hiện đạt 21.189 tỉ đồng. Tại các KCN, hiện có 264 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 14.080 tỉ đồng, vốn thực hiện 8.897 tỉ đồng.