22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Bắc Giang điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư loạt khu nhà ở xã hội, khu đô thị, dân cư

Theo đó, đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên với quy mô 74,65ha đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 10/11/2021. Ngày 07/12/2021, UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư tại số Quyết định 2501/QĐ-UBND, trong đó phê duyệt 02 danh mục dự án Khu số 1 (quy mô 42,35ha) và Khu số 2 (quy mô 26,96ha) thuộc Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên.

Tuy nhiên, những năm qua, công nghiệp của tỉnh có bước 2 phát triển nhanh, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công nghiệp phát triển đã tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới cho người lao động nên phát sinh nhu cầu lớn về chỗ ở.

Do vậy, để nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp, việc điều chỉnh danh mục dự án từ 02 dự án thành 04 dự án thuộc đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên là cần thiết.

Điều chỉnh từ 02 danh mục dự án (Khu số 1 quy mô 42,35ha và Khu số 2 quy mô 26,96ha) thành 04 danh mục dự án (Khu nhà ở xã hội số 1, quy mô khoảng 5,65ha; Khu nhà ở xã hội số 2, quy mô khoảng 4,52ha; Khu số 1, quy mô khoảng 36,7ha; Khu số 2, quy mô khoảng 22,44ha) thuộc Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên.

Cụ thể, Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên. Địa điểm thực hiện Xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Quy mô đề xuất, diện tích đất dự án khoảng 5,65ha tại lô OXH-01 và OXH04 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 10/11/2021.

Khu nhà ở xã hội số 2 tại Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên. Địa điểm thực hiện: Xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Quy mô đề xuất: Diện tích đất dự án khoảng 4,52ha tại lô OXH-02 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐUBND ngày 10/11/2021.

Khu số 1 tại Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên. Địa điểm thực hiện xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Quy mô đề xuất, diện tích đất dự án khoảng 36,7ha thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 10/11/2021.

Khu số 2 tại Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, huyện Việt Yên. Địa điểm thực hiện: Xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Quy mô đề xuất diện tích đất dự án khoảng 22,44ha thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 10/11/2021.

Danh mục nhà ở xã hội gồm: Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. Địa điểm thực hiện tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Dự án đầu tư thực hiện trên lô đất CT2 (diện tích đất 1,25ha) theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1389/QĐ- UBND ngày 09/12/2021. Quy mô đề xuất: Khoảng 1,25ha.

Khu nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa. Địa điểm thực hiện tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Quy mô 7,8ha theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Quy mô đề xuất khoảng 7,8ha.

Tất cả các dự án, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.